top of page

FUNDRAISer

We hebben jullie hulp nodig

For English, please see below

Voor wie ons nog niet kent…

Wij zijn Dorien en Monique. Bij elkaar opgeteld hebben we samen 30 jaar ervaring in de wereld van lekker eten en drinken; op markten, in cafés, de keuken en de bakkerij. Na vier maanden grondig verbouwen en voorbereiden, openden we in maart 2020 de deuren van OMNI – all around food in Groningen. Op hetzelfde moment ging ons land voor het eerst ‘in lockdown’ door het coronavirus. Het was een lastige start.

 

Wat is OMNI?

OMNI is een onafhankelijke micro-bakkerij, lunchcafé en delicatessenwinkel in een. Met een klein team maken we op ambachtelijke wijze alles zelf, vanaf de basis, zonder toevoegingen. Van (desem-) brood, quiches en cakes, tot spreads, patés en zelfs onze achterham is huisgemaakt. We werken voornamelijk met (hyper-) lokale en biologische ingrediënten, met focus op smaak en kwaliteit. Daarnaast vinden we het heel belangrijk om bij te dragen aan de gemeenschap waarvan we deel uitmaken. Dat doen we door samenwerking te zoeken met andere kleine biologische bedrijven en lokale initiatieven, om zo ons steentje bij te dragen aan een veelzijdige en duurzame lokale economie.

 

Waar zijn we nu?

Tijdens de afgelopen drie en een half jaar van wereldwijde onrust is OMNI gestaag gegroeid. Dankzij de trouwe steun van onze klanten en extra leningen hebben we de lockdowns overleefd. Ondanks de verdubbeling van de elektriciteitskosten, de hoge stijging van de inkoop en de verhoging van de salarissen.

 

Het grootste probleem: vervangen van de broodoven, 2e hands kost gemiddeld €10.000

Het grootste probleem is onze kleine broodoven. Hij is niet berekend op het intensieve gebruik van de afgelopen jaren, terwijl de vraag naar ons brood juist groeiende is. Ondanks allerlei reparaties sluit de deur niet goed meer. Daarnaast houdt-ie er steeds vaker even mee op door kortsluiting. Hij is nu zo snel mogelijk aan vervanging toe.

 

Andere uitdagingen: stijgende energiekosten en tijdsgebrek

Met de huidige, kleine en nogal rammelende keukenapparatuur kunnen we maar een beperkte hoeveelheid deeg zetten en bakken. Om genoeg te produceren voor onze huidige vraag, moeten we dit proces drie keer per dag herhalen. Dit betekent dus ook drie keer per dag de oven opwarmen. Daarnaast heeft onze combi-steamer (stoomoven) al een tijd geleden het licht uitgedaan en zijn laatste pufje stoom uitgeblazen. Hij functioneert nog als basisoven, maar heeft dus een grote reparatie nodig en moet wellicht komend jaar ook worden vervangen.

 

Waarom zien we de inzamelingsactie als een kans, in plaats van als de zoveelste uitdaging?

We hebben goed nagedacht over de volgende stap voor OMNI en hoe we deze zo efficiënt mogelijk kunnen zetten. Door de broodoven te vervangen voor een groter exemplaar (€10.000,00), besparen we tijd (tot wel 3 ½ uur per dag) en energie. Door de deegmenger te vervangen door een grotere (€8.000,00), kunnen we ook veel tijd winnen. Evenals met een normaal functionerende stoomoven (€6.000,00). Tijd is, zoals iedereen weet, geld, maar in dit geval vertaalt het zich ook in lekkere producten! Want we zouden bijvoorbeeld de door velen gevraagde croissants kunne gaan maken. Alleen hebben we daarvoor ook een rijskast (€10.000,00) nodig. Die overigens ook de andere processen aanzienlijk zou vereenvoudigen, wat nog weer meer tijd oplevert. Win-win-win dus…

Waarom organiseren we een inzamelingsactie?

We vinden het heel moeilijk om geld te vragen, maar onze buffer is op. En een extra lening is op dit moment niet mogelijk. We zien wel in onze cijfers dat we niet alleen zijn gegroeid, maar ook dat we de potentie hebben om met wat (kleine) veranderingen verder te groeien.

Dus, zo ver gekomen en dan sluiten vanwege een kapotte broodoven? We verzamelden onze moed en vragen nu om hulp.

 

Waarom een ​​inzamelingsactie in plaats van een crowdfunding?

Bij een crowdfunding hoort normaal gesproken een vorm van terugbetaling. Middels bijvoorbeeld het betalen van rente, aflossing, in natura, of een combinatie daarvan. Alleen is dat voor ons geen optie. We zijn de komende jaren nog de leningen aan het terugbetalen die we zijn aangegaan om OMNI te kunnen starten en vervolgens open te kunnen houden tijdens de lockdowns. En we kunnen momenteel geen extra werkdruk aan. Integendeel, we hopen met de vervanging van de broodoven de werkdruk te verminderen en OMNI zo een volgende impuls te kunnen geven.

 

Wat gebeurt er als we niet het hele streefbedrag inzamelen?

We geven natuurlijk prioriteit aan de broodoven. En zullen kijken hoe we met tweedehands apparatuur de maximale tijds- en energiewinst kunnen behalen.

 

Wat gebeurt er als er meer wordt ingezameld?

Dan zijn we enorm dankbaar en opgelucht! We zouden het geld gebruiken om de werkprocessen binnen OMNI te verbeteren (lees: keukenapparatuur- en materialen), om nog meer lekkers te kunnen maken!

 

Waarom OMNI?

OMNI is uniek en dat willen we zo houden. We hebben niet de ambitie om uit te groeien tot de zoveelste keten, of om onze producten in de supermarkt te verkopen. Wel zouden we heel graag onze kennis gaan delen over producten en productieprocessen door bijvoorbeeld workshops en cursussen te organiseren waar we het de laatste jaren over hebben.

 

We willen onze buurt- en stadsgenoten blijven ondersteunen, van speciale dieetwensen tot persoonlijke aandacht. En daarmee een lekker, gezond en duurzaam alternatief blijven bieden

******************************

For those who do not know us or OMNI:

We are Dorien and Monique. All together, we have 30 years’ experience working with food; in markets, in cafés, the kitchen or bakery.

After four months of arduous work, we opened the doors to OMNI in 2020 just as the country went on its first Corona lockdown.

OMNI is a catering-café-micro-bakery-shop in Groningen, in the North of the Netherlands. We are a small independent team that makes everything from scratch. Using (hyper) local and mainly organic products, we make high quality healthy foods and provide service to the community of which we take part. With this we also seek out collaboration with other small local initiatives, from individuals to organizations, to do our bit for a versatile sustainable local economy.

 

Where are we now?

After three years and half of global turmoil, we have actually steadily grown. Thanks to the loyal support of our patrons and extra loans, we are happy to say that OMNI now pays for itself. This year, despite the cost of electricity doubling as well as the drastic increase in sourcing costs, we have even successfully raised all the employees’ salaries according to inflation.

 

The main issue- the bread oven: a secondhand replacement is €10.000,00 on average.

Our small bread oven was not made for the growing demand and has taken its toll. Every time we close the door with the screwdriver or have another short-circuit during the baking process, we are reminded that its days are counted. It needs to be replaced as soon as possible.

 

Other issues- Running energy cost increases and lack of time.

At the moment, we can only prepare a small amount of dough and bake that small batch of bread per time. To produce enough for our current demand, we need to do this three times per day. This means not only warming the oven three times and taking the time to make three separate batches of dough, every day again; it also means nothing else can be done in the meantime.

 

Why do we see the fundraiser as an opportunity rather than yet another challenge?

We have thought considerably about the next step for OMNI and how to get there as efficiently as possible.

 

Having to replace the bread oven means we could get a bigger one and bake the bread in one go instead of in three turns. This would save a great deal of electricity as well as time.

 

Replacing the dough mixer for a bigger one, second hand averaging at €8.000,00, we could further save on energy as well as gain a great deal of time. We now prepare the dough in three turns, which adds up to three and a half hours per day.

 

Time, as everyone knows, is money but in this case it also translates into wonderful goods!

We could prepare new products. One of which could be the often-requested croissants. So, repairing or replacing our regular oven, estimated at €6.000,00 and getting a proofer, for €10.000,00, would be very exciting.

 

Why are we organizing a fundraiser?

We find it difficult to ask for money but our bread oven needs replacement and our reserves have been depleted in the last three years.

An extra loan is not option. From further analysis, we can also see that we have not only grown but have the potential of growing further with some (small) changes.

Having come so far, closing because of a faulty bread oven? Really?? So, we gathered our courage, and, true to our collaborative spirit, we are asking for help.

 

Why a fundraiser instead of a crowdfunding?

Usually, a crowdfunding promises some form of pay back over time. Either money or product, or a combination of both. Only we are already paying back the loans we had to make to survive the impacts of COVID, inflation, energy crises and more. When would we be able to pay these extra loan(s) and how would we manage the extra workload? How would we manage the administration thereof when we have so little time left? What kind of pay back would we organize? All these questions and so many more made it clear that a crowdfunding, in our case, was not the ideal option.

 

What happens if we do not get the full amount mentioned?

We would prioritize the money received to the bread oven. Our aim is to maximize time and energy gains, ensuring continuity in production and quality.

 

What happens if we get more than we asked for?

We would be grateful and relieved. We would use it to improve OMNI so that everyone can enjoy more of what we have to offer, from time to products, from employees to customers.

 

Why OMNI?

OMNI is unique and we want to keep it as such. Not grow into a chain across the country or have our products in the supermarket. If anything, we can’t wait to start sharing in depth knowledge regarding products and production as well as working on all the workshops we have talked about for the last years.

 

We want to continue supporting our community from special dietary needs to personal attention, working together with others for all those that call Groningen home.

plaatje_getekend.png
Omni - brood & koekjes - MdG -printsize-1084 copy.jpg
Omni - brood & koekjes - MdG -websize-1082.jpg
Fund English

Onze flyer

fundraising_omni_01.png
fundraising_omni_02.png
bottom of page